Skip to content

Circulaire economie

Op de recyclingbeurs in Gorinchem werd nogmaals het belang aangekaart van de transities naar een circulaire economie en het gebruik van duurzame energiebronnen om het wereldwijde CO2 verbruik te verminderen. De doelen uit het klimaatakkoord zullen helaas niet gehaald worden waardoor we harder dan ooit zullen moeten gaan werken aan een duurzame toekomst!

Als milieuadviesbureau wil MILON zijn verantwoordelijkheid nemen om deze transities te bewerkstelligen, zodat jongere generaties worden voorzien van een goed toekomstperspectief.

Hoe we dit doen? Door energiebesparingsonderzoeken uit te voeren helpen we bedrijven te besparen op hun energiekosten. We zorgen ervoor dat zij een duidelijk beeld hebben waarop ze kunnen besparen en hoeveel winst dit oplevert voor het milieu en de portemonnee. Hiermee leveren we een bijdrage aan de vermindering van energie en stimuleren we bedrijven zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen.

Door onderzoek te doen naar de kwaliteit van bouwstoffen kunnen we bedrijven helpen met het hoogwaardig(er) toepassen van afval- en bouwstoffen waardoor er minder beroep hoeft te worden gedaan op primaire grondstoffen met een hoge milieubelasting.

Voor meer informatie over deze onderwerpen of voor het maken van een afspraak is Stephan Kuijken bereikbaar via stephan@milon.nl of via 06- 31 63 93 05.