Skip to content
milon japanse duizendknoop vaststellen

Cursus invasieve planten soorten voor MILON

Recentelijk hebben de medewerkers van MILON een cursus gevolgd over een aantal invasieve soorten planten, waaronder de Japanse Duizendknoop. Dit was een aanvullende cursus voor de medewerkers zodat invasieve soorten nog beter aangepakt kunnen worden. Met de juiste strategie kunnen we de plant namelijk goed bestrijden.

De cursus

De cursus is opgezet door de brancheorganisatie, de VVMA. Tijdens de cursus was er aandacht voor enkele invasieve soorten zoals de Reuzenberenklauw en Aziatische Duizendknopen. Daarbij was er de gelegenheid om enkele planten vast te houden. Zo wordt het voor veldwerkers makkelijker om invasieve soorten te herkennen tijdens hun werkzaamheden.

Bestrijding

Er zijn diverse bestrijdingsmethodes, vrij van chemische bestrijdingsmiddelen. Zo blijft de duurzame kwaliteit van natuur en bodem gewaarborgd. Maar omdat het zeer resistente soorten zijn is bestrijding niet makkelijk. Dit is echter wel belangrijk omdat de planten zich erg makkelijk verspreiden. Samen met onze partners kan MILON adviseren over de juiste bestrijdingstechniek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzame verwerkingsmethodes.

Protocol voor bestrijding

Momenteel is er geen vaste wet- en regelgeving omtrent de bestrijding van invasieve soorten. De VVMA wil graag met een eenduidig protocol komen, waar iedereen mee kan werken. Dit betreft een maatwerk aanpak, die per situatie kan verschillen. MILON kan u ondersteunen en adviseren bij de juiste aanpak van de invasieve soorten planten.

Groot probleem

De invasieve soorten zijn relatief ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen en kunnen zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om te verhandelen partijen grond altijd te laten controleren op bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop. De plant kan flinke ecologische en materiele schade veroorzaken, en daarom is het van belang dat deze niet alles overwoekert.

Japanse Duizendknoop en overige invasieve soorten

MILON is expert op een aantal gebieden, waaronder bodemonderzoek en partijkeuringen. Wanneer u vermoeden heeft van aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop of de Reuzenberenklauw op een stuk land of in een partij grond, ondersteunen wij u graag door middel van een passend onderzoek. Wanneer er invasieve soorten aanwezig zijn wordt de doorlooptijd van een bodemonderzoek verlengd met een aantal weken, hier dient u rekening mee te houden.

Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen kunt u contact opnemen met Jeffrey van Hout via jeffrey@milon.nl of via 073-5477253.