Skip to content
teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland per 16 oktober 2021 wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof

Per 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer om teerhoudend asfalt aan te merken als gevaarlijk afval. De classificatie als gevaarlijk afval is hiermee verplicht voor alle asfaltgranulaat dat op basis van een PAK10 gehalte van 75 mg/kg of hoger is aangemerkt als teerhoudend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roger Kösters via  073-5477253.

Bron: https://www.brbs.nl