Skip to content
bodem schep

Cursus op maat over Besluit bodemkwaliteit

Wilt u uw personeel op de hoogte brengen van de actuele wet – en regelgeving omtrent het Besluit bodemkwaliteit? Of is uw personeel gebaat bij een opfrissing of juist bij een verdiepingsslag? Dan ondersteunen wij uw organisatie graag met een cursus op maat!

In deze 1 daagse cursus combineren wij het bijbrengen van de basisbeginselen van het Besluit bodemkwaliteit met het zoeken naar diepgang en discussie. Wij geven u tips over het opslaan en samenvoegen van grond en het toepassen of tijdelijk uitnemen. Wij praten u bij over de omgevingswet, de Wet bodembescherming en de BRL 9335.

Om u maatwerk te kunnen bieden, voeren wij eerst een intakegesprek over uw positie binnen de branche (grondbank, adviseur, bevoegd gezag of ontdoener) en de onderwerpen die u bespreekbaar wilt maken. Zo kunnen we in twee dagdelen zowel informatie delen alsmede sparren over specifieke onderwerpen.

De toegevoegde waarde van MILON

Door bijna 30 jaar kennis en ervaring als onderzoeks- en adviesbureau met opdrachtgevers uit verschillende branches kunnen wij als geen ander maatwerk leveren. Na deze cursus zijn uw medewerkers in staat om een balans in hun werkzaamheden te vinden tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem – en bouwstoffen voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Setting

Wij kunnen deze cursus zowel online als fysiek geven. Bij fysieke cursussen worden de corona maatregelen uiteraard in acht genomen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met Bram Ketelaars via bram@milon.nl of via 073-5477253.