Skip to content

De EED energie auditplicht: wees er op tijd bij

Ondernemers opgelet! Voldoet u nog niet aan de EED energie auditplicht? U heeft nog tot uíterlijk 31 december de tijd uw energie-auditverslag digitaal ingediend te hebben bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met een gemiddelde doorlooptijd van het EED-traject van 4 maanden wordt het daarom tijd om spoedig actie te ondernemen. In dit bericht gaan we in op wat de EED auditplicht precies inhoudt, wanneer u auditplichtig bent en hoe MILON u hierbij kan ondersteunen.

De EED (Energy Efficiency Directive) Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van uw onderneming. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de EED motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 dienen ondernemers hun energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit dient binnen 4 jaar na indiening van de vorige energie-auditverslag te gebeuren, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Wanneer bent u auditplichtig?

Telt uw onderneming of gemeente meer dan 250 medewerkers? Of heeft uw onderneming/gemeente een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op uw onderneming/gemeente van toepassing. Organisaties met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem, of door RVO erkend keurmerk, zijn vrijgesteld van verplichting omdat zij via deze weg al aan de verplichting voldoen.

Voordelen

Wanneer u de maatregelen uit de EED Energie-audit doorvoert, verlaagt u het energieverbruik van uw onderneming. Naast dat dit kosten bespaart draagt u hiermee bij aan een duurzamere wereld en verbetert u uw duurzame imago. Bovendien kunt u fiscaal voordelig investeren in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Ook is de Subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u, wanneer u van plan bent de maatregelen te nemen. Hier kunt u voor in aanmerking komen als u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen wilt nemen, en hier investeringskosten bij komen kijken met een terugverdientijd van langer dan 5 jaar.

Alternatieven

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • Ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen. Om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
  • Bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Begeleiding bij het EED-traject

Wij hebben alle expertise in huis om op alle gebieden onderzoek uit te voeren en u te begeleiden bij het implementeren van de benodigde maatregelen. U kunt rekenen op een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming of gemeente. Daarnaast kunt u uitgebreid advies verwachten over alle concrete besparingen die u kunt realiseren met kosten en terugverdientijden.

Contact

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Norma van den Wijngaard (via norma@milon.nl) of met Robert van Heeswijk (via robert@milon.nl) van team milieu of via ons algemene nummer 073-5477253.

 

Bronnen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/klimaatinvesteringen-industrie