Skip to content

Extra stikstofruimte door leasen en extern salderen

U wilt als ondernemer uw bedrijf uitbreiden. Om een natuurvergunning te krijgen, mag u met die uitbreiding niet zorgen voor meer stikstofneerslag. Hoe komt u dan toch aan stikstofruimte? Sinds kort bieden leasen en extern salderen nieuwe oplossingen.

Veel industriële bedrijven, zoals afvalrecyclingbedrijven hebben ten gevolge van hun activiteiten een uitstoot van stikstof. Zodra bedrijven hun activiteiten willen uitbreiden of veranderen komen ze echter in de problemen door het ontbreken van een drempelwaarde (uitspraak PAS mei 2019). Dit betekent vaak dat de (reeds bestaande) uitstoot drastisch teruggebracht moeten worden om te kunnen voldoen aan de eis dat de stikstofdepositie op natuurgebieden niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar mag bedragen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het treffen van maatregelen (denk aan elektrificeren van machines en installaties).

Intern salderen

Als echter blijkt dat met het treffen van maatregelen onvoldoende reductie kan worden bereikt en ook intern salderen (op basis van vergunde rechten) geen oplossing is, is sinds kort extern salderen in een aantal provincies mogelijk. Nadat provincie Limburg extern salderen met veehouderijen al langere tijd toestond, staan ook de provincies Noord-Brabant en Zeeland extern salderen met veehouderijen sinds kort toe. Daarnaast zal provincie Overijssel extern salderen met veehouderijen vanaf 15 oktober 2020 toestaan.

Hiermee ontstaat een extra mogelijkheid voor initiatiefnemers in alle sectoren om projecten met stikstofuitstoot te realiseren, namelijk door stikstofruimte over te nemen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen. Bij elke transactie komt 30% van de overgenomen stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt. Met het Rijk hebben de provincies diverse waarborgen afgesproken om tot zorgvuldige openstelling over te gaan. De provincies Noord-Brabant en Zeeland maken medio september extern salderen mogelijk. In de provincie Limburg kon dat al langer. Andere provincies nemen hierover de komende tijd besluiten.

Leasen

Provincies nemen ook besluiten over verleasen. Dit is een vorm van extern salderen voor projecten die slechts tijdelijk stikstofemissie en -depositie veroorzaken.

Iets voor uw bedrijf?

Wilt u weten of extern salderen voor de stikstofproblematiek een oplossing voor uw bedrijf is? Wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze stikstof expert Norma van den Wijngaard via 06-53107838 of via norma@milon.nl.