Skip to content

Gemeente Tilburg erkent alle Brabantse bodemkwaliteitskaarten

In een brief van 14 februari 2013 geeft de gemeente Tilburg dat ze sinds 10 maart 2011 gebiedsspecifiek bodembeleid heeft vastgelegd in een bodembeheerplan. Tevens wil zij aangeven dat ze alle bodemkwaliteitskaarten van gemeenten binnen Noord-Brabant accepteren mits voldaan wordt aan de geldende eisen en een door de gemeente ondertekend herkomstformulier is bijgevoegd.
Dit betekent dat grondverzet kan plaatsvinden naar Tilburg op basis van BKK en is niet altijd een bodemonderzoek of partijkeuring noodzakelijk. De bodemkwaliteitskaart is in te zien op de site van de gemeente Tilburg.