Skip to content

Meer aftrekmogelijkheden met Milieulijst 2013

Het wordt voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker om (half)producten te maken uit organisch materiaal. Dit draagt bij aan de overgang naar een biobased economy. Dat valt op te maken uit de Milieulijst 2013, die fiscale steun biedt aan ondernemers die duurzaam investeren.

Groene grondstoffen
De nieuwe Milieulijst geeft meer mogelijkheden voor investeringen met hernieuwbare grondstoffen. Vanaf nu is de verwerking van alle groene grondstoffen mogelijk, bijvoorbeeld reststoffen uit de papier- en kartonindustrie, waarvan de grondstoffen oorspronkelijk afkomstig zijn uit de bosbouw. MIAVamil biedt nu fiscale steun voor alle biobased-initiatieven, zoals raffinage van biomassastromen, investeringen in biochemie, natuurlijke vezels en biopolymeren (bioplastic).

Recycling
Ook voor recycling van materialen zijn er in 2013 meer mogelijkheden voor belastingaftrek. De voorwaarde dat grondstoffen worden hergebruikt voor gelijkwaardige of betere toepassingen is verruimd. Belastingaftrek is nu ook mogelijk voor hergebruik van grondstoffen in een laagwaardiger toepassing, ook al zijn de fiscale voordelen voor dergelijke toepassingen minder groot. Deze mogelijkheden zijn op de Milieulijst ruim omschreven (generiek). Dit beloont ondernemers met innovatieve oplossingen.

Bron: Staatscourant en MVO Actueel

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Robert van Heeswijk via robert@milon.nl of 073-547 72 53.