Skip to content
MILON geohydrolisch onderzoek

Toenemend belang geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch of hydrologisch onderzoek geeft inzicht in de kenmerken van de stroming van grondwater. Door klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande extremere regenbuien is geohydrologisch onderzoek inmiddels essentieel bij ieder project waar de ondergrond een rol speelt.

Tijdens geohydrologisch onderzoek worden de bodemopbouw en de waterdoorlatende eigenschappen van de bodem onderzocht. Kennis hierover is essentieel in vrijwel alle fasen van projecten waar de ondergrond een rol speelt is. Denk hierbij aan maatregelen die tijdens de voorbereiding moeten worden genomen om het project te kunnen realiseren. En denk hierbij aan monitoring om tijdens en na de projectuitvoering het effect op de omgeving te kunnen evalueren.

Een toekomstgerichte totaaloplossing

Onze adviseurs onderzoeken de huidige status van de bodem en het grondwater en hoe deze gaat veranderen door ingrepen in dit systeem. Wij voeren doorlatendheidonderzoeken uit en bepalen grondwaterstromingen en k-waarde. Wij beschikken over moderne meetinstrumenten en analyseprogramma’s, waardoor wij snel voor nauwkeurige en betrouwbare gegevens zorgen.

Contact

Benieuwd of geohydrologisch onderzoek meerwaarde bij uw project kan bieden? Neem dan contact op met teammanager bodem Marc Jansen via marc@milon.nl of via 073-5477253.