Skip to content

Invoer onderzoeksgegevens in bodeminformatiesysteem Nazca-I

Sinds de ontwikkeling van het eigen bodeminformatiesysteem MIBORES in 2002 verzorgt MILON ook het bijbehorende invoeren van onderzoeksgegevens uit analoge bodemrapporten. In de loop der tijd is ook kennis opgedaan van andere bodeminformatiesystemen zoals BIS4all, StraBis, Squit Bodem/Squit iBis en Nazca-i Bodem.

Een aantal opdrachtgevers is recentelijk overgestapt van BIS4all naar Nazca-i Bodem en na de benodigde bijscholing kunnen we met trots melden dat in de afgelopen weken de eerste onderzoeksgegevens zijn ingevoerd in Nazca-I.