Skip to content

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil een verantwoorde invoering en houdt daarom niet vast aan de datum van 1 juli 2022.

De Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet worden duizenden wetsartikelen en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving gebundeld en vereenvoudigd. Hiermee wordt ook het aantal ministeriële regelingen verlaagd.

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat er meer tijd nodig is om te oefenen met de nieuwe systemen die bij de Omgevingswet horen. Daarom wordt er nu gekeken of de nieuwe invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 gaat worden. Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn al aangesloten op het nieuwe systeem. De vergunningsverlening functioneert al goed. Er zijn echter verschillende onzekerheden bij de planketen, daar kunnen gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen publiceren.

MILON

Bij MILON zijn we voorbereid en we blijven anticiperen op wijzigingen betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor specifieke vragen over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard via norma@milon.nl of via 073-5477253.

Bron:

Eerste kamer

Omgevingsweb