Skip to content
milon japanse duizendknoop vaststellen

Verbod op handel Aziatische duizendknopen

Vanaf 1 januari 2022 geldt een verbod op de handel in drie soorten Aziatische duizendknopen. Dit geldt ook voor levensvatbare delen van de plant zoals wortels, stengels en zaden.

Het verbod geldt voor drie soorten Aziatische duizendknopen;

  • Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
  • Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis)
  • Bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica)

Impact van de duizendknoop

De duizendknoop heeft een grote impact op het terrein. Door de enorme groeikracht richt deze plant schade aan bij verhardingen, funderingen en rioleringen. Andere ecologische gevolgen zijn dichtgroeiende watergangen en het verdringen van inheemse soorten. De duizendknoop vermeerdert zich razendsnel door voornamelijk de verplaatsing van grond met wortelstokken en zeker ook door de verspreiding van maaisel. Een klein stukje levensvatbare wortel of een deel van de stengel is voldoende om de duizendknoop elders weer te laten groeien.

Handelsverbod

Om deze redenen geldt er vanaf 1 januari 2022 een handelsverbod op de drie bovengenoemde soorten. Dit is opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Onder dit handelsverbod valt ook het transport van grond waarin duizendknoopresten zich bevinden. Hiervoor geldt echter een vrijstelling wanneer het transport plaatsvindt zonder commercieel doel. Bijvoorbeeld in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing van de Aziatische duizendknoop.

Wilt u meer weten over de bestrijding van duizendknopen? Neem contact op Jeffrey van Hout via jeffrey@milon.nl of via 073-5477253.