Skip to content

Klant in beeld: Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK)

In samenwerking met Grontmij heeft MILON het 4de grondwatermeetnet voor ABdK (Actief Bodembeheer de Kempen) opgetuigd.

In een afsluitende bijeenkomst eind 2015, werd door Grontmij en MILON het eindrapport gepresenteerd aan medewerkers van ABdK, de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant. Het rapport stelt ABdK in staat om gebruiksadviezen op te stellen voor het diffuus verontreinigd gebied.

In Zuidoost-Brabant en het westen van Midden-Limburg is een diffuse bodemverontreiniging aanwezig die vanwege zijn omvang uniek is in Nederland. De bodem is verontreinigd met zware metalen, afkomstig van de zinkfabrieken in Nederland en België. Door het diffuse karakter en de omvang van het projectgebied (2.600 km2) is een klassieke bodemsanering door verontreinigingen te verwijderen of in te pakken niet realistisch. Daarom is onder de noemer van Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) een aanpak opgesteld die recht doet aan de specifieke problematiek.

De flexibiliteit en wendbaarheid van MILON als hoofdaannemer gecombineerd met de hoogwetenschappelijke statistische interpretatie van de rapportages door Grontmij BV, resulteerden in volledige ontzorging en groot enthousiasme bij de opdrachtgever. Een duidelijk toekomstgericht advies en bovendien afronding binnen de tijd en budget!