Skip to content

Ons werkveld: MILON MapViewer

Onder andere voor grootschalige monitoringsprojecten zoals hiervoor beschreven bij ABdK, heeft MILON de MapViewer ontwikkeld. De MILON MapViewer is onze nieuwe digitale tool. Het betreft een online omgeving die verschillende data visueel op verschillende niveaus ter beschikking stelt. De MapViewer is een online omgeving waarin specifieke geografisch gerefereerde projectinformatie in de vorm van digitale kaarten wordt gepresenteerd. Alle relevante informatie van een perceel wordt gevisualiseerd, waardoor het uiterst eenvoudig is om de (historische ontwikkeling) te kunnen bevatten en te volgen.

Met de MapViewer kunnen aan een bedrijfs- of onderzoekslocatie diverse databestanden worden gelinkt, zodat met één muisklik eenvoudig de achterliggende informatie (zoals foto’s, tabellen, onderzoeksrapporten, keuringscertificaten, registraties, peilbuizen, leidingen) digitaal kan worden ontsloten. Door verschillende lagen aan of uit te zetten kunnen eenvoudig dwarsverbanden gelegd worden en kan informatie uit een breed scala aan informatiebronnen overzichtelijk in één viewer worden weergegeven. De MILON MapViewer maakt gebruik van ‘open data’ en is op elke gewenst ogenblik te benaderen via uw computer, laptop, tablet of smartphone.

Met de zeer geringe abonnementskosten en slechts een eenmalige initiële investering voor het aanmaken en inrichten is de MILON MapViewer een onmisbare tool voor directies, terreinbeheerders, bedrijfsleiders en KAM-functionarissen bij het efficiënt realiseren van locatiebeheer, vergunningenbeheer, voorraadbeheer of het beheer van projectlocaties.

Voor meer informatie over de MILON MapViewer kunt u contact opnemen met Rolph Esselink via rolph@milon.nl of 073-5477253. ­­­