Skip to content

MILON neemt deel aan Plein Publiek

Plein Publiek wordt georganiseerd door Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) in nauwe samenwerking met de gemeente Cranendonck en platform Dorplein Uniek. ABdK is het milieuprogramma in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg dat sinds 2001 de nadelige effecten van de vroegere bodemverontreiniging met zware metalen in en rondom de Kempen aanpakt door onderzoek, voorlichting en bodemsaneringen. Vanwege langdurige  participatie in dit programma heeft MILON een bijdrage geleverd aan het slotevenement van het projectbureau ABdK, dat medio 2015 haar werkzaamheden afrondt.