Skip to content

Nieuwe waterregels van kracht

Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe keur in de drie Brabantse waterschappen. Het doel van de regels is om de wateraanvoer en waterafvoer te waarborgen, Noord-Brabant te beschermen tegen overstromingen en de gevolgen van droogte te beperken.

De Keur is een verordening waarin staat wat wel en niet mag rond watergangen, dijken en grondwater. Voor veel zaken hoeven burgers en bedrijven geen vergunning meer aan te vragen. Een melding aan het waterschap volstaat.

De regels zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen. Activiteiten rondom kleine watergangen zijn in veel gevallen zelfs vrijgesteld van regels.

Eén van de instrumenten om dit te bereiken is de watertoets; het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.

MILON helpt u graag bij het opstellen van een dergelijke watertoets! Wil je meer weten over de nieuwe keur, neem dan contact op met Koen van Ham via koen@milon.nl of telefonisch op 073-5477253. Wij zijn jou graag van dienst!