Skip to content

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021

Een korte terugblik op 2020 en een vooruitblik op 2021 door MILON directeur Patrick Trikels:

2020 was een jaar van zaaien en 2021 (en daarna) wordt een jaar van oogsten.

Toen wij een jaar geleden de koers voor 2020 vastlegden, deden we dit ongehinderd van alles wat we nu weten. Ik wil niet te veel woorden wijden aan de gevolgen van corona, omdat er al zo veel over gezegd en geschreven is en het voor het grootste gedeelte buiten onze invloedssfeer ligt. Wij zijn bovenal dankbaar dat al onze collega’s gezond zijn gebleven en dat we onze dienstverlening het hele jaar hebben kunnen voortzetten.

Vasthouden van onze koers

We hebben vroeg in 2020 besloten om onze koers vast te houden, en zijn naast onze reguliere werkzaamheden doorgegaan met het verder ontwikkelen van de organisatie. Met trots kijken wij terug op de volgende gebeurtenissen in 2020, waarmee we onze lange termijn visie vormgeven:

  1. Inwerken en vertrouwd maken van 5 nieuwe collega’s die tussen februari en april 2020 bij ons zijn gestart:
    1. Twee schoolverlaters met een achtergrond in milieukunde en milieuwetenschappen
    2. Twee teamleiders met ervaring voor: Team Bodem & Team Veldwerk en Team Bouwstoffen & Team MILAB
    3. Een commercieel manager met ervaring van onze producten en diensten

Daarnaast is ook het veldwerkteam halverwege dit jaar uitgebreid met twee ervaren krachten. Overigens zijn onze ambitieuze medewerkers van MILON en MILAB vanwege onze groei nog steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s. De vacatures zijn te vinden op https://www.milon.nl/vacatures/

  1. Bij MILAB hebben we gekozen om ons te accrediteren en onze relaties de beschikking te geven over de software van Heimdall voor o.a. de BRL 2506. Deze software is al door ons en onze opdrachtgevers in gebruik genomen. Voor het behalen van de accreditatie koersen we op medio 1e kwartaal 2021. We houden jullie zeker op de hoogte.
  1. In 2019 is een projectleider Digitale Services gestart en is de voorselectie verricht voor kantoorautomatisering. Binnen MILON hebben we 2020 gebruikt om deze zogeheten ERP-software door de hele organisatie te implementeren. Van het begin van een commercieel traject, offerte, opdrachtverlening, projectresultaten, rapportage tot de financiële afhandeling wordt volledig in dit softwarepakket verwerkt. In 2021 gaan we met deze database een platform voor onze opdrachtgevers creëren, zodat ze de voortgang van hun project(en) kunnen volgen en altijd beschikking over hun data hebben. Ook hiervan houden we jullie op de hoogte.

Kortom

2020 is een bewogen jaar geweest waarin we de ruimte hebben genomen om ons in gereedheid te brengen voor de jaren die gaan komen. We hebben er erg veel zin in om dit te realiseren, samen met onze relaties en opdrachtgevers. De komende periode is er echter eerst ruimte en tijd voor ontspanning. Daarom wens ik jullie namens het hele team van MILON en MILAB een mooie kerst en een goed begin van 2021. Blijf gezond, geniet van deze tijd en hopelijk spreken we elkaar snel weer.

 

Patrick Trikels