Skip to content
pas melding omzetten vergunning

PAS-melding laten omzetten naar een vergunning? Neem dan tijdig actie.

Ondernemers die een PAS-melding omtrent stikstofruimte hebben gedaan moeten voor 31 januari 2021 extra gegevens aanleveren om alsnog een vergunning te kunnen krijgen.

Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is onlangs een brief verstuurd naar alle bedrijven die eerder een zogenaamde PAS-melding hebben gedaan. Bedrijven met een PAS-melding krijgen de mogelijkheid de melding om te laten zetten in een vergunning. Hiervoor dienen zij extra informatie, zoals de referentiesituatie, Aerius-berekeningen en bewijsstukken van realisatie aan te leveren.

De overheid is aan het inventariseren welke inspanning nodig is om deze PAS-meldingen om te zetten naar een vergunning vanuit de Wet natuurbescherming. Dit is een eerste stap om de PAS melding te legaliseren. Het is daarom zeker belangrijk dat u op de brief reageert, aangezien stikstofruimte schaars is. Bij elke uitbreiding of wijziging van uw bedrijfsvoering werkt dit tekort aan groeiruimte belemmerend.

Let op: deze aanvullende informatie dient u vóór 31 januari 2021 in te dienen.

Ondersteuning

Heeft u vragen, of kunnen wij u ondersteunen bij het beantwoorden van de brief?

Neem dan contact op met een van onze milieu experts via 073-5477253 of mail naar milieu@milon.nl.

Mocht u ook een PAS-melding hebben gedaan, maar geen brief hebben ontvangen, neemt u dan spoedig contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.