Skip to content

Verontreinigingen met PFAS (GenX, PFOS en PFOA)

PFAS zijn giftige gefluoreerde koolwaterstoffen die niet afbreken en, in hoge concentraties, zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en milieu. Omdat de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar deze stoffen en deze ook steeds vaker worden aangetroffen in de bodem en het oppervlakte- en grondwater, is een begin gemaakt aan het opstellen van normen en richtlijnen voor PFAS.

Waar komt het vandaan?
In het verleden zijn PFAS toegepast in de productie van onder andere textiel, tapijt, verf en blusschuim. Dankzij de productie en het gebruik van deze producten zijn PFAS stoffen via lucht, water of blusschuim in de bodem terechtgekomen en verspreid. Vervolgens accumuleren deze stoffen in het milieu doordat ze niet kunnen worden afgebroken.

Normstelling
In welke mate PFAS-stoffen voorkomen in de Nederlandse bodem is momenteel nog niet bekend. Eveneens gelden er op dit moment nog geen landelijke grens- of interventiewaarden voor de bodem, waterbodem en grondwater. Het RIVM is momenteel risicogrenswaarden aan het bepalen voor de stofgroep en tevens word er gewerkt aan een landelijk handelingskader voor het omgaan met PFAS- verontreinigingen in de bodem. Daarnaast vallen PFAS-stoffen onder de ZZS-stoffen waarvoor in de Nederlandse wetgeving beleid voor is opgesteld met als uitgangspunt dat deze geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu mogen opleveren. Dit uitgangspunt wordt ook leidend in de methodiek die in de aankomende periode ontwikkeld gaat worden.

Wat kan MILON voor u betekenen?
MILON kan voor u PFAS als onderzoeksparameter laten analyseren in een geaccrediteerd laboratorium zodat u weet of uw grond/bodem verontreinigd is geraakt met deze stof.

Bekijk ook de leaflet: MILON-PFAS-GenX-PFOS en PFOA-leaflet

Voor meer informatie over dit onderwerp of voor het maken van een afspraak zijn Jeffrey van Hout (jeffrey@milon.nl) of Bregje van Lieshout (bregje@milon.nl) bereikbaar. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen via 073-5477253.