Skip to content

Watertuin Aadal

Aan de Millrooijseweg in Berlicum worden plannen ontwikkeld voor het aanleggen van een watertuin. De watertuin gaat een dubbelfunctie vervullen als hemelwateropvang voor het westelijke deel van het centrum van Middelrode en als kweekvijver voor karpers. Daarnaast zal er ook een kleinschalig theehuis worden geëxploiteerd. MILON is van begin af aan betrokken geweest bij dit project. In eerste instantie heeft MILON zorggedragen voor de uitvoering van bodemonderzoek, de watertoets en een landschappelijk inpassingsplan. In het vervolgstadium heeft de gemeente Sint-Michielsgestel aan MILON gevraagd om zorg te dragen voor het verdere ontwerp van de watertuin met het bijbehorende theehuis. Hierbij is een analyse gemaakt van de omgeving in combinatie met historische kaarten en gemeentelijke beleidsstukken.

Onze landschapsontwerper is met veel kunde en enthousiasme aan de slag gegaan voor de gemeente Sint-Michielsgestel en heeft zijn plannen mede-gepresenteerd aan de omwonenden en geïnteresseerden tijdens een omgevingsdialoog (georganiseerd door de gemeente). Tijdens deze bijeenkomsten kregen de aanwezigen de mogelijkheid om hun mening te geven over het ontwerp zodat de er rekening gehouden kan worden met de input van de betrokken omwonenden. Wanneer de laatste plooien zijn gladgestreken en de ontwerpfase overgaat in de uitvoeringsfase gaan de werkzaamheden ter ontwikkeling van het project van start en kunt u over enige tijd na een wandeling door het buitengebied genieten van een heerlijk drankje bij het nieuwe theehuis.

Bekijk ook de speciale pagina van de gemeente Sint-Michielsgestel via https://www.sint-michielsgestel.nl/projecten/watertuinen/.

Voor meer informatie over dit onderwerp of voor het maken van een afspraak is Koen van Ham bereikbaar via koen@milon.nl of via 073-5477253.