Skip to content

Waterbodemonderzoeken beheersgebied waterschap Aa en Maas

In opdracht van AQUON voert MILON waterbodemonderzoeken uit in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Het gaat hierbij om vele watergangen met een totale lengte van zo’n 130 kilometer.

AQUON, instituut voor wateronderzoek en advies, is een laboratoriumorganisatie van en voor negen waterschappen. Zij verzorgen voor deze waterschappen alle onderzoekstaken op het gebied van water- en waterbodemonderzoek. De taak voor het beheer en onderhoud van watergangen is veelal weggelegd bij waterschappen, Rijkswaterstaat en/of (lokale) overheden.

Voordat de waterbodem wordt opgebaggerd dient men altijd de kwaliteit van de waterbodem te weten. Zonder kwaliteitsbepaling weet men immers niet waar het materiaal naar toe kan worden gebracht. Een waterbodemonderzoek biedt dan uitkomst.

De werkzaamheden die MILON in dit kader uitvoert, bestaan uit: vooronderzoek, het inpeilen van dwarsprofielen, het bemonsteren en chemisch laten analyseren van diverse watergangen ten behoeve van toekomstige baggerwerkzaamheden, het toetsen en ten slotte rapporteren van de gevonden resultaten. Deze gegevens vormen de basis van de baggerinventarisatie en zullen direct gebruikt worden ten behoeve van de bestemmingsbepaling.

Vanwege de zeer strakke planning alsmede de uitvoeringsgarantie die is afgegeven, is deze klus bestempeld als een enorme uitdaging waarmee MILON tot eind 2013 druk doende zal zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bregje van Lieshout staat u graag te woord via 073-547 72 53 of per e-mail via bregje@milon.nl.