Skip to content

Geslaagde kennissessies Omgevingswet voor afvalbranche

Op donderdag 3 en 10 juni heeft MILON in samenwerking met Van Iersel Luchtman Advocaten twee kennissessies georganiseerd over de Omgevingswet. Hierbij lag de focus op milieuwet- en regelgeving in de afvalbranche. Ondanks dat de wet weer met een half jaar is uitgesteld naar 1 juli 2022, was dit een mooi moment om te starten met de voorbereidingen. 

Uit het grote aantal aanmeldingen blijkt dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over wat de grootste stelselwijziging sinds de Wabo gaat betekenen. Dit was voor MILON en Van Iersel Luchtman Advocaten de reden om de handen ineen te slaan en onze relaties in te lichten over de gevolgen van de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt geprobeerd het omgevingsrecht te vereenvoudigen en meer samenhang te creëren in de wetgeving. Om dit te bereiken worden 26 wetten gebundeld tot één Omgevingswet. Er gaat dus veel veranderen op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving.

De Kennissessie

Tijdens de kennissessie stonden de gevolgen van de wetswijziging voor de afvalstoffenbranche centraal. Zoals het er nu naar uitziet wordt uitpandig (puin)breken onder de Omgevingswet niet toegestaan. Ook het feit dat het begrip ‘inrichting’ onder de Omgevingswet wordt vervangen voor ‘milieubelastende activiteit’ kan gevolgen hebben voor afvalverwerkers.

Een goede interactie vanuit de deelnemers leverde enkele interessante discussies op. Dit zorgde ook voor de nodige dynamiek tijdens de bijeenkomst. Inmiddels is duidelijk dat de Omgevingswet een interessant nieuw speelveld op gaat leveren voor zowel de ondernemer als de overheid. MILON en Van Iersel Luchtman Advocaten beloven u in ieder geval zo goed mogelijk bij te staan gedurende deze overgang.

Na afloop werd er onder het genot van een borrel nagepraat en genetwerkt.

Vragen?

Heeft u specifieke vragen over de Omgevingswet dan kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard van team milieu via norma@milon.nl of via 073-5477253.

MILON en Van Iersel Luchtman Advocaten hebben de intentie eind dit jaar nog een aantal sessies te organiseren. Wij houden u via LinkedIn op de hoogte.