Skip to content
boek omgevingswet decoratief

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht en is hierom uitgesteld. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer.

In haar brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. De coronacrisis is echter niet het enige probleem voor de invoering van de Omgevingswet. Er zijn ook problemen met de ICT. Uit onderzoek blijkt dat voor de invoering van het digitale loket (DOS) „nog flink wat stappen” gezet moeten worden, aldus de bewindsvrouw. Ze gaat overleggen met onder meer gemeenten over een nieuwe datum. Het DOS fungeert voor gemeenten onder meer voor het aanvragen van vergunningen.

Met de komst van de Omgevingswet zullen een aantal zaken ten opzichte van de huidige systematiek veranderen. Een belangrijke verandering is dat het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit.  Ook zullen een aantal milieuregels worden opgenomen in het Omgevingsplan.

Ondanks het uitstel gaat MILON achter de schermen door met het trainen van alle adviseurs om met de omgevingswet te werken. We willen goed voorbereid zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard van team milieu via norma@milon.nl of via 06-53107838.