Skip to content

Nauwkeurige voorraadwaardering

Uiteraard wilt u te allen tijde beschikken over een actueel en nauwkeurig inzicht in de voorraden die binnen uw inrichting of op uw werkterrein aanwezig zijn. Niet alleen voor een heldere blik op de actuele situatie maar zeker ook voor…

Lees verder...

Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

Op 29 november 2019 is door minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, een aanpassing bekend gemaakt van het tijdelijke handelingskader PFAS. Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen. Het tijdelijk handelingskader PFAS moet duidelijkheid…

Lees verder...

Kennisbijeenkomst tijdelijk handelingskader PFAS

Op de dag dat MILON een kennisbijeenkomst over het tijdelijk handelingskader PFAS organiseerde, trok bouwend Nederland naar Den Haag om haar onvrede over ditzelfde thema te uiten. Met de bijeenkomst heeft MILON een platform geboden waar belanghebbenden kennis konden delen…

Lees verder...

Grote gevolgen ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’

Op maandag 8 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven een 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het handelingskader is gericht op het aantreffen van de stoffen PFOA (Perfluoroctaanzuur), PFOS (Perfluo-roctaansulfonaat) en GenX…

Lees verder...

Watertuin Aadal

Aan de Millrooijseweg in Berlicum worden plannen ontwikkeld voor het aanleggen van een watertuin. De watertuin gaat een dubbelfunctie vervullen als hemelwateropvang voor het westelijke deel van het centrum van Middelrode en als kweekvijver voor karpers. Daarnaast zal er ook…

Lees verder...

Verontreinigingen met PFAS (GenX, PFOS en PFOA)

PFAS zijn giftige gefluoreerde koolwaterstoffen die niet afbreken en, in hoge concentraties, zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en milieu. Omdat de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar deze stoffen en deze ook steeds vaker worden aangetroffen in…

Lees verder...

Infrabeurs Hardenberg

Van 5 tot 7 februari heeft de 20ste editie van de Infrabeurs plaatsgevonden in Hardenberg. Wij (MILON en MILAB) zijn hier als standhouder bij aanwezig geweest om onze expertise op het gebied van bodem, bouwstoffen en milieu te delen met…

Lees verder...

Nauwkeurige voorraadwaardering

Uiteraard wilt u te allen tijde beschikken over een actueel en nauwkeurig inzicht in de voorraden die binnen uw inrichting of op uw werkterrein aanwezig zijn. Niet alleen voor een heldere blik op de actuele situatie maar zeker ook voor…

Lees verder...

Raad van Advies

Per 6 december is Jochem Langenhuijzen toegetreden als nieuw lid van de Raad van Advies. Jochem neemt daarmee het stokje over van John Verheijen, die ruim 10 jaar ontzettend veel voor MILON heeft betekend. Vele besluiten en keuzes, welke bepalend waren…

Lees verder...