Skip to content

Watertoets

Bij de voorbereiding op ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding: de watertoets. Dit betreft het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten zoals veiligheid, wateroverlast,…

Lees verder...

Nieuwe waterregels van kracht

Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe keur in de drie Brabantse waterschappen. Het doel van de regels is om de wateraanvoer en waterafvoer te waarborgen, Noord-Brabant te beschermen tegen overstromingen en de gevolgen van droogte te beperken. De Keur…

Lees verder...

Project Vliegkamp Valkenburg Katwijk

MILON heeft de afgelopen maanden een begin gemaakt met het in kaart brengen van de bodem van Vliegkamp Valkenburg op het opgedoekte militaire complex in Katwijk. Op dit terrein worden in de komende jaren 5000 woningen gebouwd. Belangstellenden konden begin…

Lees verder...

Expert aan het woord: Patrick Trikels

“Gedreven met een informeel karakter. Zo omschrijf ik niet alleen mezelf, maar ook MILON. Vol trots kan ik zeggen dat ik al ruim 22 jaar eigenaar en directeur ben van MILON, dé expert op het gebied van bodem, ruimte en…

Lees verder...

Proefnemingen

Proefnemingen maken het mogelijk om niet vergunde activiteiten tijdelijk te kunnen uitvoeren. Voorwaarde is dat proefnemingen opgenomen worden in jouw omgevingsvergunning. Jij verzoekt daarbij in de aanvraag om proeven te mogen nemen met het doel ontwikkeling en verbetering van de…

Lees verder...

Project voormalige stortplaats Vlagheide

De Vlagheide in Schijndel is een voormalig heidegebied en vormt een grens met de gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel. Tijdens de WOII werd op de Vlagheide een vliegveld aangelegd in het kader van de Operatie Market Garden. Na de bevrijding werd…

Lees verder...

Waterbodemonderzoek met GeoBoot

Met de GeoBoot van GeoCenter is het halen van natte voeten bij het inmeten van watergangen verleden tijd. Dit nieuwe en revolutionaire product is uniek in Nederland. Hoog en droog vanaf de kant bestuur je met het grootste gemak dit…

Lees verder...

Wat hebt u te melden?

Sinds 1 januari 2005 gelden landelijke regels voor het beheer van afvalstoffen, namelijk het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit houdt in dat u uw afvalstoffen registreert en meldt in het centrale meldsysteem bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen…

Lees verder...

GPS metingen

Sinds enige tijd is MILON in het bezit van modern GPS apparatuur waarmee we met de nieuwste technieken en vakbekwaam personeel zeer nauwkeurige metingen kunnen verrichten. Voor deze GPS metingen maken wij gebruik van RTK (d)GPS-apparatuur (Real Time Kinematic en…

Lees verder...

MILON prijslijst 2014

Bent u al in het bezit van de nieuwe MILON prijslijst voor 2014? Ondanks dat de meeste werkzaamheden vragen om maatwerkprijzen hebben we voor uw gemak al enige jaren een handig bureaukaartje. Hierop zijn de prijzen vermeld van verkennend bodemonderzoek…

Lees verder...