Skip to content

5 december Wereld Bodemdag

Vandaag (donderdag 5 december 2013) is het World Soil Day ofwel Wereld Bodemdag. Deze dag kunnen we als MILON natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het initiatief komt van de International Union of Soil Scientists (IUSS) en heeft sinds 2002…

Lees verder...

Asbestinventarisatie SC-540

In veel oude gebouwen, opstallen, installaties en fabrieken is asbest verwerkt. Ook daken van schuren, loodsen of stallen zijn in het verleden vaak voorzien van asbestplaten. Bij renovatie van een woonhuis, herinrichting van een terrein, sloop van een gebouw of…

Lees verder...

Uitwerkingsplan van bestemmingsplan

Onlangs heeft MILON een uitwerkingsplan opgesteld voor een woningbouwproject voor de bouw van een achttal woningen. Het betreffende uitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming 'Wonen uit te werken' uit het vigerende, grote (moeder)bestemmingsplan. Door een projectontwikkelaar is voor het…

Lees verder...

Vergunningencheck dijkversterking

Voor de uitvoering van een dijksversterking/-vernieuwing is door MILON een vergunningencheck uitgevoerd. De nieuwe dijk komt ongeveer 25 meter richting de rivier te liggen. Hierdoor verschuift ook de ligging van de weg op de dijk. De werkzaamheden die voor de…

Lees verder...

Zomergroet

Nu de zomervakantie voor de spreekwoordelijke deur staat bent u in gedachten misschien al uw koffers aan het pakken en uw reis naar zonniger oorden aan het voorbereiden. Zelf laten we onze koffers op zolder staan en zijn we de…

Lees verder...

Sloopauto bijna geheel hergebruikt

Volgens expertisecentrum Autorecycling Nederland (ARN) wordt 96 procent van het totale gewicht aan sloopauto's in Nederland gerecycled. 83,7 procent van een afgedankte wagen wordt direct hergebruikt als een product of een materiaal en 12,4 procent wordt verbrand in energiecentrales en…

Lees verder...

MILON bezoekt PROVADA 2013

Afgelopen week bezocht MILON de PROVADA, 'The Real Estate Meeting Point' in de RAI te Amsterdam. Exposanten vanuit alle hoeken van de vastgoedwereld en dit jaar opvallend veel bedrijven die zich richten op adviezen in gebouwtransformatie. Vele variaties en vormen…

Lees verder...

Wet plattelandswoningen

De wet die de introductie van de plattelandswoning regelt, is per 1 januari 2013 in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de bescherming voor (voormalig) agrarische bedrijfswoningen en de definitie van geurgevoelig object. Door de introductie van de plattelandswoning…

Lees verder...