skip to Main Content

Nieuwsberichten

Voorkomen is beter dan voor komen

Wanneer een bedrijf ervan verdacht wordt een milieudelict te hebben gepleegd, zoals het storten van…

Lees meer

CO₂ prestatieladder 2016

Recentelijk is onze CO2 footprint berekend over 2016. Ons hoofddoel werd in 2013 geformuleerd: een…

Lees meer

Nieuw bij MILON, landschappelijke tekening NSW van een landgoed

U bent eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed en u wilt uw landgoed laten…

Lees meer
Bron Foto Www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/

MILON adviseert bij dijkversterkingen en -verleggingen

Niemand wenst overstromingen maar de kans bestaat helaas wel en neemt toe omdat het klimaat…

Lees meer

Een mooie opdracht op het gebied van ecologisch onderzoek

Een woningbouwcorporatie is van plan om veel van haar woningen te renoveren. De plannen omvatten…

Lees meer

MILON neemt wederom nieuwe bedrijfswagen in gebruik

Op 24 mei 2017 heeft MILON wederom een nieuwe Renault Master bedrijfswagen in gebruik genomen.…

Lees meer

MILON neemt nieuwe bedrijfswagen in gebruik

Op 27 januari 2017 heeft MILON een nieuwe Renault Master bedrijfswagen in gebruik genomen. Deze…

Lees meer

B-CIS produceert zijn 1 miljoenste ton Powerbase

Op 26 mei 2016 werd door B-CIS BV uit Zaltbommel de miljoenste ton Powerbase geproduceerd.…

Lees meer

Fabrikant Eigen Verklaring voor De Beijer Bouwgrondstoffen

In juli heeft MILON opnieuw een begeleidingstraject ter verkrijging van een Fabrikant-Eigen-Verklaring (FEV) succesvol afgerond.…

Lees meer

Gezocht! Vrijkomende agrarische bedrijven

Vanaf nu tot 2030 stopt 30 tot 40% van de agrarische bedrijven in Noord-Brabant; zo…

Lees meer

Samenwerking met Paaspop Schijndel

MILON realiseert samen met B-CIS, Vissers-Ploegmakers en KWS Infra de asfaltverharding voor festivalterrein Paaspop. Om…

Lees meer

Zelfsturend organiseren

MILON is begin dit jaar gestart met het transitieproject ‘Zelfsturend organiseren’ met het doel de…

Lees meer

Open dag Grondverzet- en Transportbedrijf Donders

Ondanks Moederdag, bezochten bijna 1.000 mensen op zondag 8 mei de Open Dag van Donders…

Lees meer

MILON breidt uit met eigen onderzoekslaboratorium: MILAB

Per 24 februari 2016 heeft MILON haar advieswerkzaamheden op gebied van bodem en bouwstoffen uitgebreid…

Lees meer

Wist u dat: MILON expert is op het gebied van omgevingsrecht

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het verbouwen van uw woning of veranderen van…

Lees meer

Wist u dat: Van de Mortel Recycling het WEEELABEX-certificaat heeft behaald

Van de Mortel Recycling bv te Eindhoven - mede door onze deskundige begeleiding - het…

Lees meer

Klant in beeld: Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK)

In samenwerking met Grontmij heeft MILON het 4de grondwatermeetnet voor ABdK (Actief Bodembeheer de Kempen)…

Lees meer

Ons werkveld: MILON MapViewer

Onder andere voor grootschalige monitoringsprojecten zoals hiervoor beschreven bij ABdK, heeft MILON de MapViewer ontwikkeld.…

Lees meer

Ons werkveld: Chemie-Pack Moerdijk

Chemie-Pack was een van oorsprong Nederlands bedrijf dat zich bezig hield met het mengen en…

Lees meer

Klant in beeld: Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen

Een Arboretum, ofwel een bomenpark, dichtbij de Geffense Plassen dat was het doel van Stichting…

Lees meer

MILON steunt Voedseltuin Boxtel Theodoor van Leeuwen

Theodoor van Leeuwen, oprichter van de Voedseltuin in ’s-Hertogenbosch is ver gevorderd met zijn plan…

Lees meer

MILON neemt Eerland Bouwstoffen Management over

MILON en Eerland Bouwstoffenmanagement zijn per 1 juli 2015 een overname overeengekomen. Met de overname…

Lees meer

Masterclass Bodembeheer

Eén van de pijlers van MILON is milieukundig bodemonderzoek. Onderzoek dat u ongetwijfeld kent als…

Lees meer

MILON neemt deel aan Plein Publiek

Plein Publiek wordt georganiseerd door Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) in nauwe samenwerking met de…

Lees meer

Watertoets

Bij de voorbereiding op ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de effecten van het…

Lees meer

Nieuwe waterregels van kracht

Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe keur in de drie Brabantse waterschappen. Het doel…

Lees meer

Project Vliegkamp Valkenburg Katwijk

MILON heeft de afgelopen maanden een begin gemaakt met het in kaart brengen van de…

Lees meer

Expert aan het woord: Patrick Trikels

“Gedreven met een informeel karakter. Zo omschrijf ik niet alleen mezelf, maar ook MILON. Vol…

Lees meer

Proefnemingen

Proefnemingen maken het mogelijk om niet vergunde activiteiten tijdelijk te kunnen uitvoeren. Voorwaarde is dat…

Lees meer

Project voormalige stortplaats Vlagheide

De Vlagheide in Schijndel is een voormalig heidegebied en vormt een grens met de gemeenten…

Lees meer