Nieuwsberichten

Masterclass Bodembeheer

Masterclass Bodembeheer

Eén van de pijlers van MILON is milieukundig bodemonderzoek. Onderzoek dat u ongetwijfeld kent als…

Lees meer
MILON Neemt Deel Aan Plein Publiek

MILON neemt deel aan Plein Publiek

Plein Publiek wordt georganiseerd door Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) in nauwe samenwerking met de…

Lees meer
Watertoets

Watertoets

Bij de voorbereiding op ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de effecten van het…

Lees meer
Nieuwe Waterregels Van Kracht

Nieuwe waterregels van kracht

Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe keur in de drie Brabantse waterschappen. Het doel…

Lees meer
Project Vliegkamp Valkenburg Katwijk

Project Vliegkamp Valkenburg Katwijk

MILON heeft de afgelopen maanden een begin gemaakt met het in kaart brengen van de…

Lees meer
Expert Aan Het Woord: Patrick Trikels

Expert aan het woord: Patrick Trikels

“Gedreven met een informeel karakter. Zo omschrijf ik niet alleen mezelf, maar ook MILON. Vol…

Lees meer
Proefnemingen

Proefnemingen

Proefnemingen maken het mogelijk om niet vergunde activiteiten tijdelijk te kunnen uitvoeren. Voorwaarde is dat…

Lees meer
Project Voormalige Stortplaats Vlagheide

Project voormalige stortplaats Vlagheide

De Vlagheide in Schijndel is een voormalig heidegebied en vormt een grens met de gemeenten…

Lees meer
Waterbodemonderzoek Met GeoBoot

Waterbodemonderzoek met GeoBoot

Met de GeoBoot van GeoCenter is het halen van natte voeten bij het inmeten van…

Lees meer
Wat Hebt U Te Melden?

Wat hebt u te melden?

Sinds 1 januari 2005 gelden landelijke regels voor het beheer van afvalstoffen, namelijk het Besluit…

Lees meer
GPS Metingen

GPS metingen

Sinds enige tijd is MILON in het bezit van modern GPS apparatuur waarmee we met…

Lees meer
MILON Prijslijst 2014

MILON prijslijst 2014

Bent u al in het bezit van de nieuwe MILON prijslijst voor 2014? Ondanks dat…

Lees meer
5 December Wereld Bodemdag

5 december Wereld Bodemdag

Vandaag (donderdag 5 december 2013) is het World Soil Day ofwel Wereld Bodemdag. Deze dag…

Lees meer
Asbestinventarisatie SC-540

Asbestinventarisatie SC-540

In veel oude gebouwen, opstallen, installaties en fabrieken is asbest verwerkt. Ook daken van schuren,…

Lees meer
Belangrijk Deel BoToVa In Werking Voor Kwaliteitsbeoordeling Van Grond, Bagger En Grondwater

Belangrijk deel BoToVa in werking voor kwaliteitsbeoordeling van grond, bagger en grondwater

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat, SIKB, Informatiehuis Water (IHW)…

Lees meer
Waterbodemonderzoeken Beheersgebied Waterschap Aa En Maas

Waterbodemonderzoeken beheersgebied waterschap Aa en Maas

In opdracht van AQUON voert MILON waterbodemonderzoeken uit in het beheersgebied van waterschap Aa en…

Lees meer
Uitwerkingsplan Van Bestemmingsplan

Uitwerkingsplan van bestemmingsplan

Onlangs heeft MILON een uitwerkingsplan opgesteld voor een woningbouwproject voor de bouw van een achttal…

Lees meer
Vergunningencheck Dijkversterking

Vergunningencheck dijkversterking

Voor de uitvoering van een dijksversterking/-vernieuwing is door MILON een vergunningencheck uitgevoerd. De nieuwe dijk…

Lees meer
Zomergroet

Zomergroet

Nu de zomervakantie voor de spreekwoordelijke deur staat bent u in gedachten misschien al uw…

Lees meer
Sloopauto Bijna Geheel Hergebruikt

Sloopauto bijna geheel hergebruikt

Volgens expertisecentrum Autorecycling Nederland (ARN) wordt 96 procent van het totale gewicht aan sloopauto's in…

Lees meer
MILON Bezoekt PROVADA 2013

MILON bezoekt PROVADA 2013

Afgelopen week bezocht MILON de PROVADA, 'The Real Estate Meeting Point' in de RAI te…

Lees meer

Wet plattelandswoningen

De wet die de introductie van de plattelandswoning regelt, is per 1 januari 2013 in…

Lees meer

Herontwikkeling Mr. van Coothstraat/Sint Janstraat in Uden

Rialto Vastgoedontwikkeling gaat samen met AREA Wonen de Mr. van Coothstraat/Sint Janstraat in Uden herontwikkelen.…

Lees meer

Regionale samenwerking via omgevingsdiensten

De provincie Noord-Brabant draagt per 1 juni 2013 de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving…

Lees meer

Mogelijk verbod op asbestdaken of asbestgolfplaten door nieuw asbestbeleid

Het risico dat asbest asbest longkanker of mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) veroorzaakt, is 20 tot…

Lees meer
Heeft Uw Bedrijf Een Natuurbeschermingswet Vergunning Nodig?

Heeft uw bedrijf een Natuurbeschermingswet vergunning nodig?

Voor alle bedrijfsactiviteiten dient de stikstofdepositie inzichtelijk gemaakt te worden
Lees meer
MILON Feliciteert Grondverzet- En Transportbedrijf Donders Met Haar Vergunning

MILON feliciteert Grondverzet- en Transportbedrijf Donders met haar vergunning

Grondverzet en transportbedrijf Donders bv., hierna te noemen Donders, te Esbeek is actief in diverse…

Lees meer
MILON Heeft Deelgenomen Aan De Carrièredag Hogeschool HAS Den Bosch

MILON heeft deelgenomen aan de Carrièredag Hogeschool HAS Den Bosch

Op 20 maart heeft MILON zich gepresenteerd als leerbedrijf aan ruim 55 organisaties en 2.200…

Lees meer
Robert Van Heeswijk Stelt Zich Aan U Voor

Robert van Heeswijk stelt zich aan u voor

Op 1 maart jl. heeft Wim van Lith afscheid genomen na het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
Lees meer
Gemeente Tilburg Erkent Alle Brabantse Bodemkwaliteitskaarten

Gemeente Tilburg erkent alle Brabantse bodemkwaliteitskaarten

In een brief van 14 februari 2013 geeft de gemeente Tilburg dat ze sinds 10…

Lees meer