skip to Main Content

Nieuwsberichten

Wist u dat: MILON expert is op het gebied van omgevingsrecht

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het verbouwen van uw woning of veranderen van…

read more

Wist u dat: Van de Mortel Recycling het WEEELABEX-certificaat heeft behaald

Van de Mortel Recycling bv te Eindhoven - mede door onze deskundige begeleiding - het…

read more

Klant in beeld: Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK)

In samenwerking met Grontmij heeft MILON het 4de grondwatermeetnet voor ABdK (Actief Bodembeheer de Kempen)…

read more

Ons werkveld: MILON MapViewer

Onder andere voor grootschalige monitoringsprojecten zoals hiervoor beschreven bij ABdK, heeft MILON de MapViewer ontwikkeld.…

read more

Ons werkveld: Chemie-Pack Moerdijk

Chemie-Pack was een van oorsprong Nederlands bedrijf dat zich bezig hield met het mengen en…

read more

Klant in beeld: Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen

Een Arboretum, ofwel een bomenpark, dichtbij de Geffense Plassen dat was het doel van Stichting…

read more

MILON steunt Voedseltuin Boxtel Theodoor van Leeuwen

Theodoor van Leeuwen, oprichter van de Voedseltuin in ’s-Hertogenbosch is ver gevorderd met zijn plan…

read more

MILON neemt Eerland Bouwstoffen Management over

MILON en Eerland Bouwstoffenmanagement zijn per 1 juli 2015 een overname overeengekomen. Met de overname…

read more

Masterclass Bodembeheer

Eén van de pijlers van MILON is milieukundig bodemonderzoek. Onderzoek dat u ongetwijfeld kent als…

read more

MILON neemt deel aan Plein Publiek

Plein Publiek wordt georganiseerd door Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) in nauwe samenwerking met de…

read more

Watertoets

Bij de voorbereiding op ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de effecten van het…

read more

Nieuwe waterregels van kracht

Vanaf 1 maart 2015 geldt de nieuwe keur in de drie Brabantse waterschappen. Het doel…

read more

Project Vliegkamp Valkenburg Katwijk

MILON heeft de afgelopen maanden een begin gemaakt met het in kaart brengen van de…

read more

Expert aan het woord: Patrick Trikels

“Gedreven met een informeel karakter. Zo omschrijf ik niet alleen mezelf, maar ook MILON. Vol…

read more

Proefnemingen

Proefnemingen maken het mogelijk om niet vergunde activiteiten tijdelijk te kunnen uitvoeren. Voorwaarde is dat…

read more

Project voormalige stortplaats Vlagheide

De Vlagheide in Schijndel is een voormalig heidegebied en vormt een grens met de gemeenten…

read more

Waterbodemonderzoek met GeoBoot

Met de GeoBoot van GeoCenter is het halen van natte voeten bij het inmeten van…

read more

Wat hebt u te melden?

Sinds 1 januari 2005 gelden landelijke regels voor het beheer van afvalstoffen, namelijk het Besluit…

read more

GPS metingen

Sinds enige tijd is MILON in het bezit van modern GPS apparatuur waarmee we met…

read more

MILON prijslijst 2014

Bent u al in het bezit van de nieuwe MILON prijslijst voor 2014? Ondanks dat…

read more

5 december Wereld Bodemdag

Vandaag (donderdag 5 december 2013) is het World Soil Day ofwel Wereld Bodemdag. Deze dag…

read more

Asbestinventarisatie SC-540

In veel oude gebouwen, opstallen, installaties en fabrieken is asbest verwerkt. Ook daken van schuren,…

read more

Belangrijk deel BoToVa in werking voor kwaliteitsbeoordeling van grond, bagger en grondwater

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat, SIKB, Informatiehuis Water (IHW)…

read more

Waterbodemonderzoeken beheersgebied waterschap Aa en Maas

In opdracht van AQUON voert MILON waterbodemonderzoeken uit in het beheersgebied van waterschap Aa en…

read more

Uitwerkingsplan van bestemmingsplan

Onlangs heeft MILON een uitwerkingsplan opgesteld voor een woningbouwproject voor de bouw van een achttal…

read more

Vergunningencheck dijkversterking

Voor de uitvoering van een dijksversterking/-vernieuwing is door MILON een vergunningencheck uitgevoerd. De nieuwe dijk…

read more

Zomergroet

Nu de zomervakantie voor de spreekwoordelijke deur staat bent u in gedachten misschien al uw…

read more

Sloopauto bijna geheel hergebruikt

Volgens expertisecentrum Autorecycling Nederland (ARN) wordt 96 procent van het totale gewicht aan sloopauto's in…

read more

MILON bezoekt PROVADA 2013

Afgelopen week bezocht MILON de PROVADA, 'The Real Estate Meeting Point' in de RAI te…

read more

Wet plattelandswoningen

De wet die de introductie van de plattelandswoning regelt, is per 1 januari 2013 in…

read more